Ingatlanjog

Bízza Irodánkra ingatlanügyeit, nem mindegy ugyanis,hogy általában a legnagyobb vagyonelemet megtestesítő ingatlan sorsa miként alakul. Teljeskörű szolgáltatásokkal, hatékony, gyors, precíz ügyintézéssel várjuk, legyen szó adásvételi szerződésekről ; bérleti szerződésekről; ingatlanszerzési és építési engedélyek beszerzéséről; társasházak képviseletéről; építési szerződésről; ajándékozásról; belterületbe vonásról; birtokviták jogi rendezéséről; cseréről; életjáradéki szerződésről; földhasználati, földbérleti szerződésekről; használati megosztási szerződésekről; haszonélvezet alapításáról, ingatlan végrehajtásról;; ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadásról; ingatlannal kapcsolatos peres eljárásokról; jelzálogszerződésről; földhivatali eljárásokban való képviseletről; közös tulajdon létrehozása és megszüntetéséről; öröklési szerződésről; szolgalmi jog alapításáról; társasház alapításáról; tartási szerződésről; tulajdoni lap beszerzéséről.

Büntetőjog

Teljes körű védelmet biztosítunk Önnek a büntetőeljárás minden szakaszában akár terhelti, akár sértetti oldalon. Ha lehet, gondoskodjon képviseletéről még az eljárás megindulása előtt a hatékonyság növelése érdekében!
Büntetőjogi szolgáltatásaink között szerepel a jogi tanácsadás; feljelentés benyújtása; terhelti és sértetti képviselet az eljárás bármely szakában egészen a nyomozati szaktól a jogerős ítéletig; indítványok és észrevételek előterjesztése; okiratszerkesztés; polgári jogi igények érvényesítése; pótmagánvád előterjesztése; tanúként résztvevő személyek képviselete, hatóságokkal való kapcsolattartás.

Család- és öröklési jog, Válóper

A vagyonmegosztási kérdésektől a gyermekelhelyezési perekig, a családjogi ügyek életünk legnehezebb időszakai is egyben, mely során elengedhetetlen egy hozzáértő, ugyanakkor  mély empátiával rendelkező ügyvéd támogatása. Korábbi szakmai tevékenységem során kiemelt ügyekként kezeltem a családjogi kérdéseket, ugyanis ez az a témakör, ami minden esetben mélyen érinti az Ügyfeleket. A gyakorlat azt mutatja, hogy a felfokozott érzelmi helyzetekben sokszor lehetetlen racionális döntést hozni, szakértő segítségre van szükség! Forduljon hozzánk bizalommal, alábbi ügyterületeken is: házasság felbontása (közös megegyezéssel, közös megegyezés nélkül); gyermektartásdíj érvényesítése; örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése; házassági vagyonjogi kérdések; élettársi közösség felbontása, vagyonjogi megállapodás; gondnokság alá helyezés; gyermekelhelyezési perek; halál esetére szóló ajándékozás; házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése; házastársi tartásdíj; képviselet hagyatéki eljárásban; képviselet peren kívüli megállapodásban; öröklési szerződés; végrendelet készítés.

Szabálysértési jog

Éljen irodánk nyújtotta határozott jogi védelemmel olyan szabálysértési ügyekben, mint például közúti baleset okozása vagy közösségellenes magatartás. Szabálysértéssel és szabálysértési eljárással kapcsolatos teljeskörű tanácsadásban; beadvány- és okiratszerkesztésben; közlekedési szabálysértésekben; hatóságok előtti képviseletben; képviselet forgalmi engedély vagy jogosítvány bevonásával kapcsolatos eljárásban; Kifogások benyújtásával összefüggésben Irodánk szakértő segítséget nyújt Ön számára rövid határidőn belül.

Szerződések joga

Irodánk vállalja társaságok, szervezetek és magánszemélyek szerződéseinek és egyéb okiratainak hozzáértő, gyors és precíz szerkesztését (egyúttal a hatóságok előtti képviseletét, hogy Önnek ne kelljen különféle hivatalokban felesleges órákat töltenie) vagy véleményezését, illetve a szükséges engedélyek beszerzését az alábbi tárgykörökben: kölcsönszerződések; adásvételi szerződések; megbízási szerződések; szállítási szerződések; vállalkozási szerződések; ajándékozási szerződések; alvállalkozói szerződések, engedményezési szerződések; forgalmazói szerződések; franchise szerződések;fuvarozási szerződések; házassági szerződések; hitelszerződések; kivitelezői szerződések; könyvelési szerződések; letéti szerződések; lízing szerződések; szállítmányozási szerződések; szerelési szerződések; termékértékesítési szerződések; tervezési szerződések; zálog szerződések; ÁSZF szerkesztése.

Társasági jog

A cégalapítástól a végelszámolásig irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a társasági jog valamennyi területén, így a  cégalapítás; cégmódosítás; elektronikus cégeljárás; általános társasági jogi tanácsadás; okiratok szerkesztése; belső szabályzatok kidolgozása; beolvadás; csődvédelem; felszámolási eljárás; jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk megszerkesztése; képviselet cégbírósági eljárásban; képviselet társasági jogi perekben; képviselet végrehajtási ügyben; kintlévőségek kezelése; követelések érvényesítése; megszüntetés; összeolvadás; szétválás; taggyűlések levezetése; tagok közötti jogviták rendezése; társasági részesedés átruházása; társasági szerződések elkészítése során számíthat szakszerű és gyors eljárásunkra!

Irodánk KIEMELT jogi szolgáltatásai:

Teljeskörű jogi tanácsadás

Okiratszerkesztés és véleményezés

Képviselet peres vagy nem peres eljárásban

Ingatlan adásvétel, csere vagy ajándékozás

Cégalapítás, cégmódosítás, Elektronikus cégeljárás

Alapítványok, egyesületek alapítása, módosítása

Terhelti és sértetti képviselet büntetőügyekben

Kölcsönszerződések