Ingatlan ügyvéd Budapest

Ügyvédi irodánk ingatlan adásvételi szerződés elkészítésével, ingatlan ajándékozási szerződés elkészítésével, ingatlan bérbeadással és bérléssel kapcsolatos jogi tanácsadással, tartási,-életjáradéki, öröklési szerződések szövegezésével, peres képviselettel, társasházi alapító okiratok készítésével, és mindezek teljes körű jogi ügyintézésével foglalkozik.

Ingatlan tulajdonjogának megváltozását érintő jogügyletek, azok speciális jellegét tekintve csak ügyvéd közreműködésével, ügyvédi ellenjegyzés mellett jöhetnek létre.

Egy ügyvéd képviseli mindkét felet?

Okiratszerkesztés esetén az okiratot szerkesztő ügyvéd,ügyvédi iroda részrehajlás nélkül, mindkét fél érdekét egyaránt, egyenlő súllyal figyelembe véve készíti el a szerződéseket, az egyes vitás pontok egyeztetése mellett. Ezért is fontos, hogy ingatlan adásvételkor olyan ügyvédet bízzon meg, ahol a kollégák több éves tapasztalattal rendelkeznek az ingatlanügyletek során felmerülő kérdésekben, és azokra azonnal tudjanak megnyugtató válaszokat adni.

Bonyolult ingatlanjogi helyzet?

Ritkán, de találkozhatunk olyan egyértelmű és tiszta helyzettel is, amikor egy ingatlan adásvételi ügylet egyszerűen lebonyolítható. A legtöbb esetben ugyanakkor bonyolult tulajdonviszonyokkal kell dolgoznunk , esetleg osztatlan közös tulajdon, az ingatlanra érvényes elővásárlási jogok, meglévő hitelek, banki hitel, kölcsön, vagy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele bonyolítja az ügyletet Minden esetben megelőző konzultáció során alaposan felmérjük az ingatlanra vonatkozó jogi helyzetet és kibogozzuk a szálakat a legbonyolultabb helyzetben is. Részletesen átbeszéljük a megoldandó ingatlanjogi helyzetet, hogy Önnek ne a szerződés aláírásakor kelljen szembesülnie a bonyolult jogi szakkifejezésekkel.

Teljes körű ügyintézés

A teljes földhivatali ügyintézési folyamat (tulajdoni lap beszerzése, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges iratanyag elkészítése, benyújtása és eredményének nyomon követése), a NAV B400 adatlapok kitöltése, szerződésekkel kapcsolatos egyeztetések, okiratszerkesztés, az adókkal és illetékekkel kapcsolatos tájékoztatás,ellenjegyzés és természetesen mindezekről a folyamat előtt és közben folyamatos jogi tájékoztatás a feladatunk része.

Rejtett hibák

Az ingatlan adásvételt általában körültekintő helyszíni vizsgálat előzi meg, amikor a vevő megbizonyosodhat arról, hogy az ingatlan milyen állapotban van. Az ingatlan megtekintéskori állapotát, a megtekintés során feltárt hibákat, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot az adásvételi szerződésben rögzítjük. Rejtett hibáról akkor beszélünk, ha egy adott hiba a megtekintéskor már létezett, de az nem volt ismert a vevő számára és a szerződésben sem került rögzítésre. Az ilyen hibákért az eladó kellékszavatossággal tartozik. Az ismert hibák, a felismerhető hibák és a rejtett hibák jogi környezete jól körüljárható, a jogi munka során az a célunk, hogy ezeket a lehető legpontosabban rögzítsük a szerződésben annak érdekében, hogy az esetleges későbbi jogi vitákat megelőzzük.

Ön biztonságban van

Ingatlanok tulajdoni helyzetét érintő jogügyletek során célunk, hogy az általunk készített szerződés ne csak megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, hanem megfelelő védelmet is jelentsen az Ön számára. A több éves ingatlanjogi tapasztalatunkra alapozva a tanácsadás során feltesszük azokat a kérdéseket, amelyekre támaszkodva az adásvétel során felmerülő lehetséges buktatókat és későbbi lehetséges vitás pontokat is kezeljük.

Társasházak

A társasházak létrehozásának és működésének és átalakulásának jogi szabályozása speciális jogi terület. A társasházak működését a 2003. évi CXXXIII. törvény és az ezzel összhangban megalkotott alapító okirat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. Ügyvédi irodánk készséggel áll a rendelkezésére a társasházi jogi ügyintézésben, legyen szó alapításról, átalakításról vagy bármely, társasházzal kapcsolatos jogi helyzet kezeléséről.

Földszerződések

Az ingatlan adásvételi szerződések speciális fajtája az ún. földszerződések, amelyek meghatározott kellékekkel rendelkező, biztonsági okmányon köttetnek. Mind az eladó, mind a vevő számára konkrét jogokat és kötelezettségeket határoz meg a Földtörvény (2013. évi CXXII. tv.), melynek egyes elemeit kötelező az adásvételi szerződésben szerepeltetni. A Földszerződésekkel összefüggő eljárásban az elmúlt években jónéhány módosításra került sor – sőt, még néhány hónappal ezelőtt is jelentős változtatásokat eszközölt a jogalkotó -, így elengedhetetlen, hogy ügyvédje naprakész legyen a dinamikusan változó jogszabályok világában. Bízza ránk földszerződését, hogy Önnek minél kevesebb nehézséggel kelljen szembenéznie!

Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj tartalmazza a teljes körű jogi tanácsadást és ügyintézést. Az ingatlan adásvétel esetén ez a díjazást az ingatlan értékének ezrelékében határozzuk meg, hiszen ügyvédként felelősséggel tartozunk az általunk végzett jogi munka tartalmáért, és ez az ügyvédi felelősség az ingatlan értékével arányos mértékű. Az ügyvédi díj természetesen függ az adásvétellel kapcsolatos jogi helyzet bonyolultságától is, ugyanakkor előzetes konzultációt követően, felmérve az aktuális jogügylet bonyolultságát, konkrét árajánlatot adunk Ügyfeleinknek, így nem érheti meglepetés Önt a munkánk végeztével. A munkadíjunkra vonatkozó konkrét árajánlat rejtett költségektől mentes minden esetben. Az adott ingatlanra vonatkozóan kérjen árajánlatot Irodánktól a fenti menüben az Elérhetőségek linkre kattintva még ma.

Az Ön feladata az ingatlan adásvétellel kapcsolatban

Az árajánlat kéréshez kérjük, hogy e-mailben vagy telefonon jelentkezzen. Amennyiben lehetőség van rá, szeretettel várjuk Irodánkban egy előzetes konzultációra, amikor az ingatlan jogi helyzetét át tudjuk közösen tekinteni. A tulajdoni lapot beszerezzük, amennyiben a jogi helyzet eltér a szokásostól, előfordulhat, hogy az aláírás előtt egy esetben még személyesen egyeztetnünk szükséges, de a legtöbb esetben ez az egyeztetés e-mailen, telefonon is elégséges. Ezután már csak az aláíráskor találkozunk, amit az iratanyagnak a Földhivatalhoz történő benyújtása, és a folyamat végigkövetése kísér. Ha a jogi helyzet nem bonyolult, szerződéstervezetét akár egy nap alatt elkészítjük!

Vegye fel a kapcsolatot, kérjen árajánlatot az Elérhetőségek linkre kattintással.

Weboldalunk annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson cookie-kat használ. További információ